Blog - 17. 6. 2022

Jak vybrat správného terapeuta?

Jak si vybrat správného terapeuta? Nejdříve si pojďme říct pár pojmů. Je důležité vědět, kdo všechno s psychickým zdravím pracuje a jaké jsou v tom rozdíly.
 • Psychiatr

 • Psychiatr je lékař, který studoval na lékařské fakultě. Používá titul MUDr. a jeho doménou je předepisovat léky. Zabývá se pacienty s těžším duševním onemocněním, kterým nestačí pouze psychoterapie.

 • Psycholog
 • Psycholog studoval na filozofické fakultě nebo fakultě sociálních studií. Používá titul Mgr. a nepředepisuje léky. Provádí psychologickou diagnostiku nebo psychoterapii. Může pracovat i ve školách, nebo ve firmách v oblasti personalistiky. Označení klinický psycholog používá psycholog ve zdravotnictví, který má kromě vysoké školy ještě další potřebné vzdělání a praxi pro obor zdravotnictví.

 • Psychoterapeut

 • Psychoterapeut by měl mít minimálně bakalářské vzdělání v humanitním oboru a 5ti letý psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii. Psychoterapeutem může být zároveň psychiatr a psycholog, pokud mají absolvovaný výcvik. V právní oblasti není psychoterapie definovaná jako samostatná živnost, takže označení „psychoterapeut“ může používat kdokoliv.

 • Ostatní

 • Zde se potkáme s terapeuty, léčiteli, duchovními pracovníky a dalšími. Často jde o člověka, který má za sebou silný životní příběh a vzdělání si doplnil z vícero stran.

Koho tedy vybrat?

-> Pokud chcete mít služby zadarmo, tak se na doporučení od praktického lékaře dostanete ke klinickému psychologovi nebo psychiatrovi. V této roli dostanete označení „pacient“. Tento záznam se objeví ve vaší zdravotní kartě.

-> Když chcete někoho vám na míru, sáhněte po soukromém sektoru. Můžete si vybrat psychologa, psychoterapeuta nebo kohokoliv dalšího. V tomto případě se dostáváte do role „klienta“.


Zaměřím se na ty, kteří chodí na moje stránky. A to jsou klienti. Přesuneme se tedy k tomu, jak vybrat správného soukromého psychologa/psychoterapeuta/terapeuta. Moje doporučení jsou tato:

 • Terapeut vám musí lidsky sedět! Pomůže vám to získat pocit bezpečí a důvěry. Snadněji se tak uvolníte, otevřete se, a celá cesta léčení bude mnohem rychlejší a efektivnější.

 • Terapeut by vám neměl nutit jak svoje názory (manipulovat s vámi), tak produkty – např. přeprodávat vitamíny, obrázky, krystaly..

 • Správný terapeut nemá za cíl, aby ve vás budoval závislost na jeho službách. Naopak, snaží se, abyste si co nejdříve byli schopni pomoci sami.

 • Někdy je výhodou, když má za sebou terapeut vlastní zkušenosti ze života. Podmínkou ale zůstává, aby „svůj příběh“ měl dostatečně zpracovaný a nedocházelo k přenosu na klienta.

 • Terapeut potřebuje supervizi – to znamená, že terapeut má svého terapeuta a stále na sobě pracuje. Na tuto informaci se nebojte svého terapeuta zeptat.

Hodně štěstí! ♥️